Region Midtjylland / Beredskab og Sikkerhed / Randers Kommune / Tidl. køretøjer Øster Tørslev

Tidligere køretøjer Øster Tørslev

ØSTER TØRSLEV:
Vogn nr.: Indsatsledervogne: Reg. nr.: Årgang: Afmeldt:
  Toyota Corolla SY 47 284 1999 27.8.2008
  Autosprøjter:      
1208 MB LF1113 DJ 43 820 99(74) 2.10.2006
1208 MAN 13.192H JL 46 451 04(81) 6.10.2006
1208 MB 914 SY 35 705 06(86) 28.4.2015
1208 MAN 18.280 XC 43 151 07(04)  
INFORMATION:
1208: MB LF1113; < Lånevogn < Brande
1208: MAN 13.192; < Randers
1208: MB 914; < Ålbæk < København > Lånevogn
1208: MAN 18.280; < Randers
 
Opdateret den 16. maj 2024
Billederne er taget af:
 
Jens Bendiks Nielsen, Videbæk
Finn Christensen, Kolding
Michael Madsen, Odense
 
 
 
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com