Region Midtjylland / Beredskab og Sikkerhed / Randers Kommune / Tidl. køretøjer Øster Tørslev

Tidligere køretøjer Øster Tørslev

ØSTER TØRSLEV:
Vogn nr.: Indsatsledervogne: Reg. nr.: Årgang: Afmeldt:
  Toyota Corolla SY 47 284 1999 27.8.2008
  Autosprøjter:      
1208 MB LF1113 DJ 43 820 99(74) 2.10.2006
 1208 MAN 13.192H JL 46 451 04(81) 6.10.2006
 1208 MB 914 SY 35 705 06(86) 28.4.2015
INFORMATION:
1208: MB LF1113; < Lånevogn < Brande
1208: MAN 13.192; < Randers
1208: MB 914; < Ålbæk < København > Lånevogn
 
Opdateret den 2. oktober 2023
Billederne er taget af:
 
Jens Bendiks Nielsen, Videbæk
Finn Christensen, Kolding
Michael Madsen, Odense
 
 
 
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com