Region Sjælland / ETK Brand & Redning / Alarmoversigt

Alarmtal fra ETK Brand og Redning

Station 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Hårlev 83 146  97          
Køge 597 176  137          
Lellinge 434 487             
Solrød 94 88  138          
Store Heddinge 108 133  113          
                 
I alt 1316 1030             
    -21,73%             
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hårlev 30 42 38 45 39 42 51 83
Køge 134 170 398 435 435 440 541 597 
Lellinge 347 426 436 416 413 501 560 434 
Solrød 63 121 91 79 99 83 77 94 
Store Heddinge 147 162 142 175 137 117 112 108
                 
I alt 721 921 1105 1150 1123 1183 1341 1316 
    +27,74% +19,98% +4,07% -2,35% +5,34% +13,36%  -1,86%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com