Alarmtal fra Bornholm

Station 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Allinge 41 57 66          
Nexø 60 83 77          
Rønne 146 153 181          
                 
I alt 247 293 324          
    +18,62% +10,58%          
Station 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Allinge 35 47 27 16 20 38 39 41 
Nexø 35 55 34 59 57 59 59 60
Rønne 116 156 111 149 147 156 166 146 
                 
I alt 186 258 172 224 224 253 264  247
     +38,71% -33,33% +30,23%  0,00% +12,95%  +4,35%   -6,44%
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com