Alarmtal fra Københavns Kommune

Station: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Christianshavn 1127 1215  1297          
Dragør 123 162  126          
Frederiksberg 1244 1246  1178          
Fælledvej 1035 1289  1271          
Hovedbrandstationen 2949 3479  3819          
Hvidovre 1052 1110  1102          
Glostrup 869 924  1033          
Tomsgården 961 919  932          
Vesterbro 1586 1732  1652          
Østerbro 684 773  672          
                 
I alt 11630 12849 13102
         
    +10,48% +1,97%          
Station: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Christianshavn 1166 1152 1320 1010 985 1680 968 1127 
Dragør 61 57 75 56 65 66 70 123 
Dæmningen 441 458 123          
Frederiksberg 1005 1018 1010 937 925 714 1297 1244 
Fælledvej 1280 1171 1757 1207 1234 1729 1129 1035 
Hovedbrandstationen 3251 3017 3582 2714 2330 1737 2288 2949 
Hvidovre 967 1000 1215 1112 1141 1560 944 1052 
Glostrup 903 872 1078 1025 967 708 949 869 
Tomsgården 945 980 1059 781 869 1557 1062 961 
Vesterbro 1041 1096 1348 1209 1243 1087 1353 1586 
Østerbro 693 756 795 609 596 611 565 684 
                 
I alt 11753 11577 13362 10660 10355 11449 10625 11630 
    -1,50% +15,42% -20.22% -2,86% +10,56% -7,20% +9,46% 
Jens Bendiks Nielsen  | Tlf.: 22763080 | jbn1975@hotmail.com